Printer-friendly version

popisBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

K

Karteziánské kvadranty

nástroj pro rozhodování užívaný v rámci koučinku, kdy klasické bilancování v rámci rozhodování typu +/-, pro/proti, je navíc rozšířeno o další dimenzi možných zisků a ztrát v případě + i – varianty rozhodnutí. Základem jsou 4 otázky: Co se stane, když to udělám; co se stane, když to neudělám; co se nestane, když to udělám;  co se nestane, když to neudělám; odpovědi na ně postupně vepisujeme do 4 připravených kvadrantů.

Konstrukt

Když něco prožíváme, děláme, je velice důležité, jak o tom přemýšlíme, tzn. jaké konstrukty si o dané situaci vytváříme, protože naše konstrukty nás mohou brzdit či naopak nám pomáhat dosahovat naše cíle.

Konstruktivismus

Kostruktivismus je filozofický směr, který má za to, že realita není člověkem objektivně dána jako fakt, ale je stále znovu konstruována v rámci mezilidské komunikace. Zásadní roli při konstruování reality hraje tedy jazyk. Díky němu a historicky vnímaným významům slov si každý z nás vytváří (konstruuje) svou objektivní realitu v rámci daného sociálního systému. Realita je sociální konstrukcí.

Kritická proměnná

proměnná, která má kritický význam pro dosažení úspěchu v dané činnosti; používá se zejména v rámci koučování při výkonu jako nástroj pro popis reality