Printer-friendly version

popis




Currently sorted By last update descending Sort chronologically: By last update change to ascending | By creation date

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

Systemický přístup

Systemický koučink vychází ze systemického přístupu v práci s lidmi (sociální práce, psychoterapie, poradenství, management apod.). Je stylem myšlení na řešení orientovaným. Tento styl myšlení se rozšířil ve druhé polovině 20. století. Systemický přístup přistupuje ke světu jako neobjektivnímu, neexistuje objektivní realita (lidské poznání je jako biologický fenomén podmíněno vnitřní strukturou organizmu a jako takové na podněty reaguje – vidí to, co vidí, slyší a chápe to, co slyší a chápe. Každý to má jinak. Naopak systemický přístup připouští mnoho úhlů pohledů, mnoho pravd. 

ICF

zkratka International Coach Federation – Mezinárodní federace koučů, největší světová organizace profesionálních koučů, sdružuje přes 17000 koučů v 95 zemích světa; definuje standardy pro práci kouče, zajišťuje certifikaci koučů a koučovacích škol; www.coachfederation.com; česká sekce ICF www.coachfederation.cz

Solutions Focused Approach (SFA)

přístup zaměřený na řešení vychází z terapeutického přístupu, který začali v 70. letech minulého století rozvíjet Steve de Shazer se svou ženou Insoo Kim Berg. Ti v Milwaukee založili Centrum pro krátkou rodinnou terapii - The Brief Family Therapy Center (BFTC) a rodinu. Pro svou efektivitu si přístup zaměřený na řešení získává stále větší oblibu také v rámci podnikatelského prostředí. SFA – přístup zaměřený na řešení umožňuje vyhnout se rozvláčnému analyzování příčin problému a umožňuje se soustředit na dosažení klientem požadovaného řešení.

Konstrukt

Když něco prožíváme, děláme, je velice důležité, jak o tom přemýšlíme, tzn. jaké konstrukty si o dané situaci vytváříme, protože naše konstrukty nás mohou brzdit či naopak nám pomáhat dosahovat naše cíle.

Konstruktivismus

Kostruktivismus je filozofický směr, který má za to, že realita není člověkem objektivně dána jako fakt, ale je stále znovu konstruována v rámci mezilidské komunikace. Zásadní roli při konstruování reality hraje tedy jazyk. Díky němu a historicky vnímaným významům slov si každý z nás vytváří (konstruuje) svou objektivní realitu v rámci daného sociálního systému. Realita je sociální konstrukcí.

Berg, Insoo Kim

(1934 – 2007) Američanka korejského původu. Psychoterapeutka, které vytvořila spolu se svým manželem Stevem de Shazerem koncept na řešení zaměřené terapie (Solution Focused aproach - SFA) . V Milwaukee roku 1978 společně založiili Centrum krátkodobé rodinné terapie (Brief Family Therapy Center - BFTC).

Shazer, Steve de

(1940 - 2005) byl psychoterapeut, autor a zakladatel Centrum krátkodobé rodinné terapie (Brief Family Therapy Center - BFTC, 1978). Vytvořil sepolu se svou ženou Insoo Kim Berg na řešení zaměřená přístup v terapii (Solution Focused aproach - SFA) . Napsal šest knih, které byly přeloženy do 14 jazyků, a řadu dalších statí.

Asociace integrativních koučů

profesní asociace sdružující kouče využívající ve své práci integrativní koučování

Strategie Walta Disneyho

W. Disney (1901-1966) americký filmový producent, režisér, scénárista, animátor, který silně ovlivnil zábavní průmysl; zakladatel Walt Disney Productions, nyní The Walt Disney Company s ročním obratem cca 35 miliard dolarů; strategie řešení projektů v jeho společnosti spočívala údajně v rozdělení jednotlivých fází projektu a striktním dodržováním směrů komunikace mezi fázemi i týmy; v koučinku používáme zejména při plánování projektů, kdy vedeme koučovaného do přemýšlení o projektu z hlediska tří fází (osob): Vizionář/snílek, Realizátor, Kritik, v tomto pořadí.

Karteziánské kvadranty

nástroj pro rozhodování užívaný v rámci koučinku, kdy klasické bilancování v rámci rozhodování typu +/-, pro/proti, je navíc rozšířeno o další dimenzi možných zisků a ztrát v případě + i – varianty rozhodnutí. Základem jsou 4 otázky: Co se stane, když to udělám; co se stane, když to neudělám; co se nestane, když to udělám;  co se nestane, když to neudělám; odpovědi na ně postupně vepisujeme do 4 připravených kvadrantů.


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL