Podmínky

Požadavky pro úspěšné absolvování kurzu

Formální

 • VŠ vzdělání či SŠ vzdělávání

 • min. 80% účast na skupinových aktivitách (tj. 136 hod., z toho min. 20 hod. na skupinových supervizích)

 • 100% účast na individuálních supervizích¨

 • pro supervize celkem 5 nahrávek koučinku

 • doložení 30 odkoučovaných hodin zápisem do souhrnné tabulky

 • práce o metodě v rozsahu 10 normostran

 • kazuistika v rozsahu 10 normostran (podloženo nahrávkami koučování)

 • dokončení e-learningu testy (min. 90% bodů z 50 otázek)

 • prezentace práce o metodě a kazuistiky u zkoušek (zkoušky v rozsahu 2 vyuč. hodin/osobu)

Skupinové supervize

Povinná účast s prezentací různých nahrávek na minimálně dvou skupinových setkáních (práce s klienty, ne rodinný příslušník, ne kolega z kurzu).

Individuální supervize

Povinné 3 nahrávky práce s klienty (ne rodinný příslušník, ne kolega z kurzu), pro každého supervizora jedna nahrávka.

Požadujeme:

 • Nesestříhanou nahrávku k supervizi v délce 30 min. (standard ICF) odeslat nejpozději týden před dohodnutým termínem supervize.
 • Pokud bude nahrávka delší, do textu mailu s nahrávkou označit stopáž, na kterou se má supervizor zaměřit.

Kvalitativní

Vámi zaslané práce budou pročítat 2 lektorky. Konečné rozhodnutí o úspěšnosti zkoušky učiníme po prezentaci prací u zkoušek. Obě práce odevzdáváte v editovaném souboru (Word) a v rozsahu 10 normostran = 18000 znaků (symbolů a mezer). 

Kazuistika

Požadujeme pro kazuistiku popis ukončené práce s jedním klientem v rozsahu min. 3 sezení. Rozsah práce 10 normostran. Posuzujeme Vaše koučovací kompetence, proto také v kazuistice budeme chtít číst Vaše otázky, reflexe a Vaši orientaci v tom, co děláte, jak to děláte, jak integrujete koučovací přístupy a kam jste s klientem v průběhu spolupráce došli. Pro zpracování kazuistiky budete potřebovat pracovat s nahrávkami sezení. Nahrávky doložíte ke kazuistice, využijeme je v případě, když v posuzování kazuistiky shledáváme nesrovnalosti.

Posuzujeme Vaše koučovací kompetence:

 1. míru integrativnosti koučovacích přístupů

 2. práci s cílem (dlouhodobým, cíle sezení)

 3. míra sebereflexe

Práce o metodě

Rozsah práce 10 normostran. Práce o metodě či technice, která Vás zaujala v průběhu kurzu, nebo jste se s ní setkali někde jinde a souvisí s koučováním. Metodu popište tak, aby čtenář mohl informace z Vaší práce aplikovat do praxe.

Posuzujeme:

 1. míru praktického využití informací

 2. práci s literaturou

 

Last modified: Wednesday, 12 April 2023, 6:56 PM