Podmínky

Podmínky vzdělávání

 

Závazně se přihlašuji do projektu ESF OP VK INTECO – Integrativní koučink, registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.07/03.0103.

 

Závazně prohlašuji, že jsem lektorem nebo poradcem dalšího vzdělávání s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji nebo zaměstnancem firmy s pravidelným pracovištem v Moravskoslezském kraji a mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

 

Prohlašuji, že přihlašovací údaje budou sloužit pouze pro mou potřebu a že je nebudu poskytovat dalším osobám (tyto osoby nechť zažádají o přihlašovací údaje koordinátora projektu na e-mailu koucink@smrov.cz).

 

Souhlasím s využitím poskytnutých osobních dat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro úspěšné ukončení a získání certifikátu Integrativního kouče za projekt ESF OP VK INTECO je potřeba splnit tyto požadavky (prezenční účastníci):

 

1. Absolvovat 203 hodin prezenční výuky (170 teorie, 33 praxe)

  • Všímavý koučink
  • Solution coaching: Systemický koučink, Ericksonovský a výkonový koučink
  • Manažerský koučink v praxi
  • Skupinový koučink
  • Koučink specifických skupin
  • Integrace koučovacích přístupů
  • Skupinová a individuální supervize

 

2. 57 hodin on-line vzdělávání v Integrativním koučinku z toho.

  • Vzdělávání a úspěšné ukončení dvou hlavních kurzů formou testů on-line  (Všímavý koučink a Solution coaching) a vzdělávání a úspěšné ukončení minimálně jednoho doplňkového kurzu formou testu on-line(Manažerský koučink v praxi, Skupinový koučink, Koučink specifických skupin)

 

3.     Vložení závěrečné práce (kazuistika, práce o metodě) do e-learningu a schválení lektorem

 

Pro úspěšné ukončení a získání certifikátu Integrativního kouče za projekt ESF OP VK INTECO – e-learning je potřeba splnit tyto požadavky (pouze e-learningoví účastníci):

 

57 hodin on-line vzdělávání v Integrativním koučinku z toho:

Vzdělávání a úspěšné ukončení dvou hlavních kurzů formou testů on-line  (Všímavý koučink a Solution coaching) a vzdělávání a úspěšné ukončení minimálně jednoho doplňkového kurzu formou testu on-line(Manažerský koučink v praxi, Skupinový koučink, Koučink specifických skupin)

Naposledy změněno: Čtvrtek, 24. leden 2013, 14.03