Printer-friendly version

popisBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3
  ALL

S

Strategie Walta Disneyho

W. Disney (1901-1966) americký filmový producent, režisér, scénárista, animátor, který silně ovlivnil zábavní průmysl; zakladatel Walt Disney Productions, nyní The Walt Disney Company s ročním obratem cca 35 miliard dolarů; strategie řešení projektů v jeho společnosti spočívala údajně v rozdělení jednotlivých fází projektu a striktním dodržováním směrů komunikace mezi fázemi i týmy; v koučinku používáme zejména při plánování projektů, kdy vedeme koučovaného do přemýšlení o projektu z hlediska tří fází (osob): Vizionář/snílek, Realizátor, Kritik, v tomto pořadí.

Systemický přístup

Systemický koučink vychází ze systemického přístupu v práci s lidmi (sociální práce, psychoterapie, poradenství, management apod.). Je stylem myšlení na řešení orientovaným. Tento styl myšlení se rozšířil ve druhé polovině 20. století. Systemický přístup přistupuje ke světu jako neobjektivnímu, neexistuje objektivní realita (lidské poznání je jako biologický fenomén podmíněno vnitřní strukturou organizmu a jako takové na podněty reaguje – vidí to, co vidí, slyší a chápe to, co slyší a chápe. Každý to má jinak. Naopak systemický přístup připouští mnoho úhlů pohledů, mnoho pravd. 

W

Whitmore Sir John

úspěšný britský kouč, poradce a pedagog; původně automobilový závodník a člen automobilové stáje Ford. Bývá považován za jednoho ze zakladatelů koučinku, je autorem koučování podle modelu GROW.


Page: (Previous)   1  2  3
  ALL