Printer-friendly version

popis
Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

INTECO

Integrovaný koučink - projekt Školy manažerského rozvoje.

SMART model

z angl. „chytrý“, jinak mnemotechnická pomůcka pro používaná pro stanovení cílů; používaná také v rámci projektového řízení, zadávání úkolů apod. Autorství bývá přisuzováno G. T. Doranovi. Jednotlivá písmena slova SMART znamenají: S – specifický, M – měřitelný, A – akceptovatelný / ambiciózní, R – reálný, T – termínovaný.

Whitmore Sir John

úspěšný britský kouč, poradce a pedagog; původně automobilový závodník a člen automobilové stáje Ford. Bývá považován za jednoho ze zakladatelů koučinku, je autorem koučování podle modelu GROW.

Gallwey Timothy W.

úspěšný americký kouč; původně profesionální hráč a trenér tenisu; je autorem metody Inner Game, zakladatelem koučování a společnosti The Inner Game Corporation.

Atkinson Marylin

Kanaďanka, psycholožka, koučka a mezinárodně uznávaná školitelka koučů, zakladatelka a ředitelka Erickson College International, hlavní autorka trojdílné série knih Koučink – věda i umění; koučink spojuje s NLP, Přístupem zaměřeným na řešení a prací M. H. Ericksona; její koučovací systém a strategie byly nazvány zlatým standardem koučování (Gold Standard of Coaching).

Erickson College International

škola koučování se sídlem v Kanadském Vancouveru, jejíž zakladatelkou je Dr. Marilyn Atkinson; škola je certifikována ICF; dnes po celém světě založeno Ericksonových koučovacích center; více na www.erickson.edu).

Erickson Milton H.

(1901-1980), americký psychiatr, psycholog, hypnoterapeut, velice úspěšný pragmatický psychoterapeut, který razantně změnil pohled na hypnózu a její místo v psychoterapeutické praxi; zakladatel ericksoniánské psychoterapie, krátké strategické terapie a na řešení orientovaného přístupu.

NLP

Neurolingvistické programování – psychoterapeutická metoda, vyvinutá v 70. letech 20. stol. v kalifornské Santa cruz; autory jsou Richard Bandler (matematik a programátor) a John Grinder (lingvista, psycholog); vychází z práce M. H. Ericksona, V. Satirové a F. Perlse, kybernetiky systémové teorie; z terapie rozšířeno do komerční oblasti – výcvik manažerů a profesionálů v oblasti komunikace. Název metody může být z dnešního pohledu poněkud zavádějící: neuro označuje smyslové orgány, to, že svět vnímáme smysly; lingvistické - označuje řeč a to, že vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno
právě pomocí jazyka; programování - znamená opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace
na základě jazykového zhodnocení vnímané situace. V ČR existuje Institut pro NLP (www.nlp.cz).

GROW model

z angl. „růst“ jinak mnemotechnická pomůcka pro model koučování Sira Johna Whitmorea, písmena slova GROW jsou prvními písmeny označující 4 fáze koučování podle tohoto modelu. G – „Goals“,
stanovování cílů; R – „Reality“, realita, popis současného stavu situace; O – „Options“, možnosti, fáze generování možných řešení dané situace; W – „Will“, vůle, stanoveí akčního plánu a jednotlivých akčních kroků.

Life Coaching / Životní koučink

koučování osobních témat, např. dosahování osobních cílů, seberozvoj, životní spokojenost, řešení osobních krizí a problémů


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL