Printer-friendly version

popis
Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page: (Previous)   1  2  3  (Next)
  ALL

Bussiness Coaching / profesní / firemní koučink

koučování témat týkajících se zvyšování efektivity a pracovní výkonnosti (výkonové koučování), práce na projektech, formování strategií, vizí, cílů a jejich naplňování, řešení pracovních problémů a krizových situací apod.

Kritická proměnná

proměnná, která má kritický význam pro dosažení úspěchu v dané činnosti; používá se zejména v rámci koučování při výkonu jako nástroj pro popis reality

DUO (ART) princip

mnemotechnická pomůcka zahrnující v sobě principy principy koučování; v angličtině: A- awereness, R – responsibility, T – trust; v češtině používáme označení DUO: D – důvěra a sebedůvěra k vnitřnímu potenciálu učit se, u – uvědomění – neposuzující pozorování pomáhající jasnosti „aha“, O – odpovědnost – ochota a odvaha k volbě/rozhodnutí; dobrý koučovací rozhovor vždy vede ke zvýšenému uvědomování si, větší zodpovědnosti a vyšší důvěře.

Karteziánské kvadranty

nástroj pro rozhodování užívaný v rámci koučinku, kdy klasické bilancování v rámci rozhodování typu +/-, pro/proti, je navíc rozšířeno o další dimenzi možných zisků a ztrát v případě + i – varianty rozhodnutí. Základem jsou 4 otázky: Co se stane, když to udělám; co se stane, když to neudělám; co se nestane, když to udělám;  co se nestane, když to neudělám; odpovědi na ně postupně vepisujeme do 4 připravených kvadrantů.

Strategie Walta Disneyho

W. Disney (1901-1966) americký filmový producent, režisér, scénárista, animátor, který silně ovlivnil zábavní průmysl; zakladatel Walt Disney Productions, nyní The Walt Disney Company s ročním obratem cca 35 miliard dolarů; strategie řešení projektů v jeho společnosti spočívala údajně v rozdělení jednotlivých fází projektu a striktním dodržováním směrů komunikace mezi fázemi i týmy; v koučinku používáme zejména při plánování projektů, kdy vedeme koučovaného do přemýšlení o projektu z hlediska tří fází (osob): Vizionář/snílek, Realizátor, Kritik, v tomto pořadí.

Asociace integrativních koučů

profesní asociace sdružující kouče využívající ve své práci integrativní koučování

Shazer, Steve de

(1940 - 2005) byl psychoterapeut, autor a zakladatel Centrum krátkodobé rodinné terapie (Brief Family Therapy Center - BFTC, 1978). Vytvořil sepolu se svou ženou Insoo Kim Berg na řešení zaměřená přístup v terapii (Solution Focused aproach - SFA) . Napsal šest knih, které byly přeloženy do 14 jazyků, a řadu dalších statí.

Berg, Insoo Kim

(1934 – 2007) Američanka korejského původu. Psychoterapeutka, které vytvořila spolu se svým manželem Stevem de Shazerem koncept na řešení zaměřené terapie (Solution Focused aproach - SFA) . V Milwaukee roku 1978 společně založiili Centrum krátkodobé rodinné terapie (Brief Family Therapy Center - BFTC).

Konstruktivismus

Kostruktivismus je filozofický směr, který má za to, že realita není člověkem objektivně dána jako fakt, ale je stále znovu konstruována v rámci mezilidské komunikace. Zásadní roli při konstruování reality hraje tedy jazyk. Díky němu a historicky vnímaným významům slov si každý z nás vytváří (konstruuje) svou objektivní realitu v rámci daného sociálního systému. Realita je sociální konstrukcí.

Konstrukt

Když něco prožíváme, děláme, je velice důležité, jak o tom přemýšlíme, tzn. jaké konstrukty si o dané situaci vytváříme, protože naše konstrukty nás mohou brzdit či naopak nám pomáhat dosahovat naše cíle.


Page: (Previous)   1  2  3  (Next)
  ALL