Printer-friendly version

popisBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

L

Life Coaching / Životní koučink

koučování osobních témat, např. dosahování osobních cílů, seberozvoj, životní spokojenost, řešení osobních krizí a problémů