Printer-friendly version

popisBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

N

NLP

Neurolingvistické programování – psychoterapeutická metoda, vyvinutá v 70. letech 20. stol. v kalifornské Santa cruz; autory jsou Richard Bandler (matematik a programátor) a John Grinder (lingvista, psycholog); vychází z práce M. H. Ericksona, V. Satirové a F. Perlse, kybernetiky systémové teorie; z terapie rozšířeno do komerční oblasti – výcvik manažerů a profesionálů v oblasti komunikace. Název metody může být z dnešního pohledu poněkud zavádějící: neuro označuje smyslové orgány, to, že svět vnímáme smysly; lingvistické - označuje řeč a to, že vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno
právě pomocí jazyka; programování - znamená opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace
na základě jazykového zhodnocení vnímané situace. V ČR existuje Institut pro NLP (www.nlp.cz).