Termíny kurzů

24. výcviková skupina - KOUČ Ostrava, akreditace MSMT-13574/2021-2

Výcvik Koučink (nejen) ve vzdělávání a výchově termín od 22. 11. 2024 do 25. 2. 2025.

Výcvik Všímavý koučink a mentorink termín od 7. 3. 2025 do 19. 9. 2025.

Téma výcviku Termín  Čas
Solution koučink 1, 2 - úvod do integrativního koučinku 22. a 23. 11. 2024 9:30 - 17:30 / 9:00 - 17:00
Online Trénink koučovacích technik - skupinově 26. 11. 2024 16:30 - 18:00
Výkonový koučink a koučování ve vedení 6. a 7. 12. 2024 9:30 - 17:30 / 9:00 - 17:00
Online Trénink koučovacích technik - skupinově 28. 5. 2024 16:30 - 18:00
Solution koučink  3, 4 - systemický koučink 21. a 22. 6. 2024 9:30 - 17:30 / 9:00 - 17:00
Online trénink koučovacích technik - skupinově 7. 1. 2025 16:30 - 18:00
Solution koučink 5 - Ericksonovský koučink 21. 2. 2025 9:30 - 17:30
Koučink skupin a trénink kompetencí kouče 22. 2. 2025 9:00 - 17:00
Online Trénink koučovacích technik - skupinově 25. 2. 2025 16:30 - 18:00
Koučink týmu a práce s týmem 7. 3. 2025 9:30 - 17:30
Online Skupinová supervize 1 8. 3. 2025 9:00 - 16:00
Online Trénink koučovacích technik - skupinově 18. 3. 2025 17:00 - 18:00
Online Individuální supervize 1 25. - 26. 3. 2025 45 min./účastník individuálně dle rozpisu
Všímavý koučink 1, 2 4. - 5. 4. 2025 9:30 - 17:30 / 9:00 - 17:00
Online Trénink koučovacích technik - skupinově 15. 4. 2025 16:30 - 18:00
Online Mentoringový kruh 29. 4. 2025 16:30 - 19:00
Všímavý koučink 3, 4 16. - 17. 5. 2025 9:30 - 17:30 / 9:00 - 17:00
Online Trénink koučovacích technik - skupinově 27. 5. 2025 16:30 - 18:00
Online Mentoringový kruh 10. 6. 2025 16:30 - 19:00
Všímavý koučink 5 20. 6. 2025 9:30 - 17:30
Online Skupinová supervize 2 21. 6. 2025 9:00 - 16:30
Online trénink koučovacích technik - skupinově 24. 6. 2025 17:00 - 18:00
Online Individuální supervize 2 bude doplněno 45 min./účastník individuálně dle rozpisu
Online Skupinová supervize 3 5. 9. 2025 9:00 - 16:00
Online Individuální supervize 3 19. 9. 2025 45 min./účastník individuálně dle rozpisu
Odevzdání závěrečných prací do 26. 9. 2025
Závěrečné zkoušky 16. -. 17. 10. 2025 9,00 - 18,00
1. den výcviku (9:30 - 17:00), 2. den (9:00 - 17:00). Skupinové supervize (16:30 - 18:00). 

23. výcviková skupina - KOUČ Ostrava, akreditace MSMT-13574/2021-2

Výcvik Koučink (nejen) ve vzdělávání a výchově termín od 12. 4. 2024 do 17. 9. 2024.

Výcvik Všímavý koučink a mentorink termín od 3. 10. 2024 do 7. 3. 2025

Téma výcviku Termín  Čas
Solution koučink I, II - úvod do integrativního koučinku 12. a 13. 4. 2024 9:30 - 17:00 / 9:00 - 16:30
Online trénink koučovacích technik - skupinově 23.4. 2024 16:30 - 18:30
Výkonový koučink a koučování ve vedení 17. a 18. 5. 2024 9:30 - 17:00 / 9:00 - 16:30
Online trénink koučovacích technik - skupinově 28. 5. 2024 16:30 - 18:30
Solution koučink  III, IV - systemický koučink 21. a 22. 6. 2024 9:30 - 17:00 / 9:00 - 16:30
Online trénink koučovacích technik - skupinově 25. 6. 2024 16:30 - 18:30
Ericksonovský koučink 5. 9. 2024 9:30 - 17:00
Online Koučink skupin a trénink kompetencí kouče 7. 9. 2024 9:00 - 16:30
Online trénink koučovacích technik - skupinově 17. 9. 2024 16:30 - 18:30
Všímavý koučink I, II 3. a 4. 10. 2024 9:30 - 17:00 / 9:00 - 16:30
Online trénink koučovacích technik - skupinově 5. 11. 2024 16:30 - 18:30
Všímavý koučink III, IV 28. - 29. 11. 2024 9:30 - 17:00 / 9:00 - 16:30
Online Skupinová supervize I 10. 12. 2024 16:30 - 18:30
Všímavý koučink V 9. 1. 2025 9:30 - 17:00
Online Skupinová supervize I 10. 1. 2025 9:00 - 18:00
Online trénink koučovacích technik - skupinově 14. 1. 2025 16:30 - 18:30
Koučink týmu a práce s týmem 31. 1. 2025 9:30 - 17:00
Online Skupinová supervize II 1. 2. 2025 9:00 - 18:00
Online Skupinová supervize II 11. 2. 2025 16.30 - 18,00
Online Skupinová supervize III 7. 3. 2025 9:00 - 18:00
Individuální konzultace I až III v rozsahu á 1 hod. indiv. termíny
Odevzdání závěrečných prací do 21. 3. 2025
Závěrečné zkoušky 11. 4. 2025 9,00 - 18,00
1. den výcviku (9:30 - 17:00), 2. den (9:00 - 16:30). Skupinové supervize (16:30 - 18:30). 
22. výcviková skupina - KOUČ Ostrava, akreditace MSMT-13574/2021-2

Výcvik Všímavý koučink a mentorink 4/4/24 do 6/9//24

Téma výcviku Termín 
Solution koučink I, II - úvod do integrativního koučinku (14/11/23)   30. a 31. 10. 2023
Výkonový koučink a koučování ve vedení  (12/12/23) 8. - 9. 12. 2023
Solution koučink  III, IV - systemický koučink (16/1/24) 5. - 6. 1. 2024
Ericksonovský koučink 9. 2. 2024
Koučink skupiny a trénink kompetencí kouče - on-line (20/2/24) 10. 2. 2024
Všímavý koučink I, II (9/4/24) 4. - 5. 4. 2024
Všímavý koučink III, IV (23/4/24) 17. - 18.  4. 2024
Skupinová supervize I - on-line 9:00 - 18:00 17. 5. 2024
Všímavý koučink V (28/5/24) 22. 5. 2024
Koučink týmu a práce s týmem  (25/6/24) 14. 6. 2024
Skupinová supervize II - on-line on-line 9:00 - 18:00 15. 6. 2024
Skupinová supervize III - on-line on-line 9:00 - 18:00 6. 9. 2024
Individuální konzultace I až III v rozsahu á 1 hod. indiv. termíny
Odevzdání závěrečných prací do 2. 10. 2024
Závěrečné zkoušky 24. - 25. 10. 2024

1. den výcviku (9:30 - 17:00), 2. den (9:00 - 16:30). Skupinové supervize (9:00 - 18:00)

Termíny v závorce - on-line v čase 16:30 - 18:30

21. výcviková skupina - KOUČ Ostrava, akreditace MSMT-13574/2021-2

Téma výcviku Termín (9:00 - 16:30)
Solution koučink I, II - úvod do integrativního koučinku   (25/4/23)   13. - 14. 4. 2023
Výkonový koučink a koučování ve vedení (16/5/23) 5. - 6. 5. 2023
Solution koučink  III, IV - systemický koučink (6/6/23)

26. - 27. 5. 2023

Ericksonovský koučink 23. 6. 2023
Koučink skupiny a trénink kompetencí kouče - on-line (27/6/23) 24. 6. 2023
Všímavý koučink I, II (14/11/23) 2. - 3. 11. 2023
Všímavý koučink III, IV (2/1/24) 14. - 15. 12. 2023
Všímavý koučink V (16/1/24) 11. 1. 2024
Skupinová supervize I - on-line 9:00 - 18:00 12. 1. 2024
Koučink týmu a práce s týmem  (27/2/24) 16. 2. 2024
Skupinová supervize II - on-line on-line 9:00 - 18:00 17. 2. 2024
Skupinová supervize III - on-line on-line 9:00 - 18:00 8. 3. 2024
Individuální konzultace I až III v rozsahu á 1 hod. indiv. termíny
Odevzdání závěrečných prací do 2. 4. 2024
Závěrečné zkoušky 26. 4. 2024
Termíny v závorce - on-line v čase 16:30 - 18:30. Skupinové supervize 9:00 - 18:00

Výcvik KVV termíny od 13/4/23 do 4/7/23, Výcvik VP a mentorink 3/10/23 do 8/3/24

 

Last modified: Sunday, 5 May 2024, 8:25 PM